web stats

Kerrys Berättelse

 

Kerry S fick 2010 diagnosen MND, vilket ledde till talsvårigheter och behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AAC). Efter att ha upptäckt Predictable, har han återigen kunnat kommunicera med sina nära och kära, arbetskollegor och vänner.

Innan han fick diagnosen MND var Kerry arbetsledare på ett snickeri, ett jobb som han var väldigt nöjd med. Han var även en scuba diver i 30 år och simmade tre gånger i veckan. Han njöt av att spela Octupush (undervatten hockey) under många år och reste till Holland och runt Europa för att spela i turneringar.

Kerrys talsvårigheter började med att han sluddrade. Kerry märkte att folk hade problem att förstå honom när de talade i telefon eller under möten när de hade förhandlingar på jobb. Han försökte först med att använda papper och penna. Han provade sedan LiteWriter för ansikte mot ansikte kommunikation men tyckte att den var lite gammaldags, klumpig och besvärlig att arbeta med. 2011 mottog Kerry bidrag från Motor Neurone Disease Association och köpte en iPad. Han kunde använda appen Proloquo2Go, vilken Kerry och hans fru ansåg vara bra. Med tiden förlorade dock Kerry förmågan att använda sin högra hand vilket innebar att han inte hade tillgång till appen genom touch screen på sin iPad. Detta hade stor inverkan på hans liv och han kunde inte längre tala med sin fru som han varit gift med i 37 år eller förklara sina basbehov för sin familj, vårdpersonal eller terapi lag, som alla var viktiga i hans dagliga liv.

Kerry fick tillgång till Predictable på sin iPad genom att använda 2 växlare som han styr genom fotrörelser. Han tycker att denna appen är lätt att använda och har använt den varje dag sedan dess.

Share this story