web stats

Liam Dwyers Berättelse

Liam

2005 fick Liam Dwyer diagnosen Motorneuronsjukdom.

Efter att tidigare varit anställd som byggnadschef- såväl som att Liam älskade att köra motorcykel, scuba dive och träna på gymmet- var begränsningarna han plötsligt mötte enorma. Dessutom började hans förmåga att kunna kommunicera genom att använda sin egen röst försvinna.

Som själv- bekänd utövare av grundlig forskning - inte en som "gör saker halvdant"- var Liam inställd på att skaffa en AAC [Alternativ och Kompletterande Kommunikation] lösning för att ta itu med sina talproblem. Efter att ha utforskat flera tillgängliga alternativ hade Liam ännu inte hittat enheten som fungerade för honom- som mötte hans behov när det gällde lämplighet och användarvänlighet.

Sedan upptäckte Liam Predictable.

Genom att använda Predictable på sin Android tablett kan Liam nu kommunicera med sin familj och sina vänner på det sätt han vill; han kan uttrycka sina tankar och känslor klart och tydligt. Som grundare av disabled4disabled.co.uk, och en ivrig förespråkare för att öka medvetenheten om funktionsnedsättningar såsom MND, har Liam ofta chansen att hålla tal om sina egna erfarenheter och sina insamlingsbidrag. Liam använder då Predictable för att sätta ihop och framföra sitt budskap.

Möjligheterna med appar som Predictable är så enorma för användare som Liam- som anser att människor med MND förtjänar att bli behandlade med respekt och värdighet precis som andra individer. Liam har också en stark åsikt om att användare bör göra allt de kan för att maximera sin livskvalitet, vilket är huvudtanken bakom Predictable.

Liam hävdar att Therapy Box "har en bra produkt" och han visar det genom att regelbundet använda appen.

Allt från att kolla och skicka e-post till schemaplanering och samarbete kan utföras med Predictable. Fördelarna med att använda Android enheten är långt ifrån överdrivna, som Liams fruAnna intygar: "Om du även har ditt SIM kort insatt är det allt...du har allting i en enhet".

Lyckligtvis tillåter Liams tillstånd honom att använda direkt beröring- tillgång till Predictable, vilket innebär att han enbart behöver röra på skärmen för att manövrera den. Med möjligheten att kunna kommunicera sina idéer och ord och att lättare hantera sociala situationer, har Predictable haft en väldigt positiv inverkan på Liams dagliga rutiner.

För oss på Therapy Box innebär det att allt vi gör är meningsfullt.

Share this story