web stats

Nicks Berättelse

Nick

 

Nick är en entusiastisk 8-åring som använder Predictable. Trots att Nicks förståelighet av tal bara är 30% har han inga problem att kommunicera med sin familj. Nick har skapat sitt eget teckenspråk som bara hans familj förstår. Trots att skapandet av hans egna teckenspråk var genialt, ställde det till med problem akademiskt och när han skulle kommunicera med någon som inte var en familjemedlem. I skolan kunde Nick till exempel inte lätt kommunicera med lärare och andra elever och eftersom han även hade problem med att forma bokstäver kunde han inte heller kommunicera genom att skriva. Hans familj insåg att hans tal -och språkstörning negativ inverkade på hans förmåga att bygga meningsfulla vänskaper med jämnåriga. Han missade också många vardagliga saker som barn i hans ålder gör. Det var då hans familj funderade på att skaffa honom en "talare" (en kommunikationsanordning).

Nick

Predictable var faktiskt den andra kommunikationsprogramvaran som provades med Nick. Efter att ha provat den första i ett par månader var det dock tydligt att Nick inte var nöjd och han hade börjat tappa intresse för appen. Det var en tydlig signal att den första kommunikationsappen inte var lämplig för Nick. Eftersom Nick är läskunnig, bestämde de sig för att Predictable skulle vara nästa kommunikationsapplikation de provade. Första gången han använde Predictable tog han genast äganderätt av appen. Efter enbart en demonstration förstod han hur man skulle använda ordtolkningsfunktionen och började genast använda den för att skriva fjantiga meningar, "Jag vill åka till Mexiko" och "Jag älskar dig ända till Jupiter, Venus och Serenas månar." Han hade verkligen kul den dagen!

Prövotiden fortsatte och han frågade sin mamma varje dag om han kunde ta den med sig hem. Efter två månader gav hans föräldrar honom hans egen iPad-mini med Predictable appen. iPad funktionen "vägledd tillgång" användes för att låsa in appen på skärmen så att Nick inte kan använda andra funktioner på sin iPad-mini, såsom videos och spel. Det bestämdes att detta var bästa sättet för Nick att lära sig att hans iPad-mini var hans "talare" och inte en leksak. Nick har tur, eftersom hans föräldrar har en annan iPad-mini som han kan använda under sin lediga tid för spel och videos. Nick har haft sin "talare" i två månader nu och hans mamma säger att det är det första han ber om när han vaknar på morgonen. Denna månaden började Nick använda hela meningar för första gången i sitt liv. Trots att han är 8 år gammal har han aldrig lärt sig de grammatiska reglerna för engelska, så processen att lära sig ordentlig grammatik och korrekt stavning kräver mycket arbete från hans sida.

Vi hoppas att Nicks förståelighet fortsätter att förbättras och att han en dag inte längre ska behöva sin "talare". Under mellantiden ska vi fortsätta att använda Predictable för att förbättra hans språk och sociala färdigheter så att han kan skaffa vänner i sin egen ålder, bli bättre i sitt skolarbete och i slutändan kunna göra alla de saker barn i hans ålder gör.

Written by Mendi Carroll, M.A., CCC-SLP,
Jacob's Ladder Pediatric Rehabilitation Center-Warsaw

Share this story